ОРГАНИ

Врховно Веће
Древног Змајевог Реда

Врховно Веће Древног Змајевог Реда састоји се од Великих Официра Реда, којим председава Краљ Велики Мајстор као Шеф Реда.

Велико Мајсторство и Врховно Веће Реда раде заједно као егалитарна меритократија, а сви званичници су за столом једнаки.

Врховно Веће Древног Змајевог Реда не влада над својим члановима. Уместо тога, заступа интересе чланства, док Ред води према својим традиционалним доктринама.

Сви чланови Реда придржавају се закона и аката које утврђује Врховно Веће Реда.

Суверени Шеф Реда

Суверени Шеф Реда је Краљ Велики Мајстор. Као суверени Шеф Реда, Велики Мајстор поседује врховна и неограничена права и обавезе унутар и ван Реда. Велики Мајстор је једини врховни поглавар  и старешина Реда.

Велики Мајстор држи Fons Honourum и Jus Honourum  ауторитет који представља право додељивања династичких и суверених Титула Племства, Витештва, Службе и Већа Реда, као и успостављање и додељивање Реда Части. Ово право је заштићено према историјском и обичајном праву.